Một tác phẩm truyện giang hồ của Khưu Thụy Tân, phần mở rộng của Hỏa Võ Diệu Dương.

Các chương

Please Register or Login to comment!
    Trần Chí Quyết