Bản này do 1 team bên bờ ra xin tô màu lại nhưng raw của họ phải nói là chất lượng khá kém cho nên là những chap về đầu xem cv thể hơi hoa mắt các bạn thông cảm
Lưu ý: Đéo đọc khi bố mẹ ở sau lưng

Các chương

Please Register or Login to comment!
    Trần Chí Quyết